L

Kontakt oss

 

Mail: post@bodobobilutleie.no

w

Avtalebetingelser Bodø Bobilutleie AS

Informasjon ved leie av Bobil eller vogn.
22.04.201610:49 Bodø Bobilutleie 1.1.2019

Bestilling:

Bekreftes ved e-post (bodobobilutleie@gmail.com).
Det vil sendes kontrakt på leieforholdet. det skal betales inn (kr. 3500,-) dette er forskudsleie og bekreftelse på at dere skal leie enheten. det vil bli sendt faktura på restrerende beløp. denne skal betales minimum 14 dager før utleie starter.konto nr til Bodø Bobilutleie er: 1503.97.98.252

Leieperiode:

Starter kl. 14.00 på leieperiodens første dag, og slutter senest kl. 14.00 på leieperiodens siste dag. For sen innlevering vil bli belastet med ekstra døgnleie, og denne må betales ved innlevering. Det er ikke mulig å leie ekstra døgn uten avtale med utleier på forhånd. 

Ut- og innlevering:

Utlevering skjer kl.14.00, innlevering skjer kl. 14.00, evt. etter avtale. Ved utlevering er bobilen vasket innvendig og utvendig, og tanken er full med drivstoff. Ved innlevering skal bobilen være vasket innvendig og utvendig, og tanken skal være full med drivstoff. Toalett- og spillvannstank skal være tømt og rengjort.

Betaling:

Det vil sendes faktura fra Bodø Bobilutleie AS, faktura på restrerende leiesum,  denne må være betalt senest14 dager for henting av bil. Dersom betaling ikke er på utleiers konto innen tidsfristen ansees bilen som avbestilt, og utleier står fritt å leie ut bilen til andre.

Leieprisen er basert på at man ikke kjører over et visst antall kilometer pr uke / dag. Dersom man kjører utover dette, vil det beregnes et tillegg (se prisliste) som avregnes ved tilbakelevering.

Ved en tvist om betaling, skade eller annet skal dette behandles i Tingretten i Bodø. 

Bobilen har Autopassbrikke, det faktureres 250,- i bompenger pr uke sammen med leieforholdet. Det oppfordres til selv å betale passeringer i utlandet, og at det tas vare på kvitteringer.

Andre forhold :

Hvis leietaker skulle skade bilen vil Bodø bobilutleie fakturere leietaker det det koster å reparere skaden opp til 10.000,. skader over dette vil bli tatt på forikring og leietaker betaler egenandelen på skaden som i dag er 10.000,- . Dersom leietaker forvolder skade ved grov uaktsomhet f. eks. i alkoholpåvirket tilstand, eller disponerer bilen i strid med avtalen eller veitrafikkloven eller lignende, kan det fremmes erstatnings krav utover overnevne beløp.

Leietaker er ansvarlig for evt. påløpte bomavgifter, parkeringsgebyr, fartsbøter og lignende som påløper i leie perioden. Dersom ingen uforutsette hendelser har inntruffet, utbetales depositumet senest 7 virkedager etter leie perioden.

Leietakers ansvar:

Ved kjøring i Russland, Baltikum og øvrig Øst-Europa, bærer leietaker ansvaret selv.

Bilen kan kun disponeres av leietaker, som må ha gyldig norsk førerkort.

Det er ikke tillatt å røyke i bilen. Skal hund, katt eller andre dyr være med, må dette avtales skriftlig med utleier.

Bilen leveres med full diesel tank, og leveres tilbake med full tank. 

Ved skader eller problemer med bilen, skal utleier kontaktes umiddelbart, før evt. reparasjon settes i gang.

Eventuelle ekstrautgifter for leietaker, som følge av trafikkskade eller teknisk havari, dekkes av leietaker selv. Med mindre det ikke dekkes av forsikringen eller noe annet som fremkommer av denne kontrakten. Ved teknisk havari som leietaker ikke kan lastes for, refunderes innbetalt leiebeløp for den leie tiden som bortfaller, evt. resten av leieperioden, med fradrag av evt. krav iflg. leie kontrakt.

Utleier garanterer ikke for ny leiebil ved evt. skade eller force majure.

Det anbefales å tegne reiseforsikring.

Etter en ulykke og etter brann-, tyveri- eller viltskader skal leietakeren straks underrette politiet og utleieren via telefon +47 913 85 131 og senest den påfølgende arbeidsdagen etter ulykkesdagen. Motkrav blir ikke akseptert.

Utleieren vil frita leietakeren for ansvar i tråd med prinsippene for en kaskoforsikring slik at leietakeren bare betaler egenandel. Ved fullkaskoskader må leietakeren betale en egenandel på kr 10 000,- per skadetilfelle.

Den aktuelle egenandelen kan ikke fjernes. Ved tyveri eller ran dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen. Det anbefales at leietaker tegner egen reiseforsikring.

Ansvarsfritaket i ovenstående punkt bortfaller hvis leietakeren har forårsaket en skade forsettlig eller som følge av grov uaktsomhet.

Bruk av propan som medfølger, bilforsikring og 250 km pr dag er inkludert i leieprisen.

I tillegg har leietakeren ansvaret hvis han har skyld i følgende tilfeller:

- Hvis skadene er forårsaket ved at føreren ikke kunne føre bilen på grunn av inntak av legemidler eller alkohol

- Hvis leietakeren eller føreren som leietakeren har overlatt bilen til, stikker av fra ulykkesstedet

- Hvis leietakeren på tvers av forpliktelsene i ovenstående punkt ikke tilkaller politiet ved en ulykke med mindre pliktbruddet verken har innvirkning på hva som var årsaken til skaden, eller skadens omfang

- Hvis leietakeren bryter andre forpliktelser for varsling, med mindre pliktbruddet verken har innvirkning på hva som var årsaken til skaden, eller skadens omfang

- Hvis skadene skyldes om bilen er brukt til ulovlige ærender

- Hvis skadene skyldes noe som er brudd på en av forpliktelsene i avsnittet ovenfor

- Hvis skadene forårsakes av en fører som ikke er oppgitt ved leiens begynnelse som leietakeren har overlatt bilen til

- Hvis skadene skyldes at det ikke er tatt hensyn til bilens mål (høyde, trafikkskilt 314, bredde trafikkskilt 312 eller de tilsvarende skiltene i andre land)

- Hvis skadene skyldes at det ikke er tatt hensyn til lastebestemmelsene

For å unngå kostnadsøkning ved fastsettelse av kostnadene ved skaden, kan utleieren ved ulykkesskader først presentere leietakeren for mønsterregninger for tilsvarende skader.

Bobilen gjennomgår en kontroll før hver utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator, spylervæske mm.. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket. Skal bilen vaskes utvendig må den kun håndvaskes.

Bobilene er røyk- og dyrefri

Ved brudd på forbudet tilkommer avgift på kr 12 000,- for ekstra rengjøring(rens)

Avbestilling:

Ved eventuell avbestilling før 30 dager fra leieperioden, belastes et gebyr på kr 1500.

Dersom avbestilling skjer mindre enn 30 dager før avreise, er gebyret på kr 2500, dersom avbestilling skjer mindre enn 7 dager før avtalt leieperiode, faktureres 100% av leiesummen.

Hvis det oppdages mangler på bobilen eller utstyret etter at leieperioden har begynt, skal leietakeren gi en skriftlig rapport om dette til utleieren når han leverer tilbake bilen. Krav om skadeserstatning på grunn av senere påviste mangler er utelukket, med mindre grunnlaget for kravet er en ikke åpenbar mangel.

NB! Ved skade må det fylles ut skademelding som leveres sammen med bilen.

Leietaker/fører av bilen må være fylt 25 år og være innehaver av gyldig førerkort klasse B. Er fører av bilen ikke den samme vi har registrert, og/eller under 25 år økes egenandelen 3 ganger ved skade/ulykke.

Ved tilbakelevering

skal bilen være i samme ryddige og rengjorte stand innvendig. Samt vann tanker og toalett tømt og klargjort for bruk. Utvendig vaskes bilen om den er særskilt møkkete. (rengjør fronten på bilen for insekter ofte, da dette setter seg godt fast.)

Diesel tanken fylles full og det skal være akseptabel oljestand på motor, (oljen må også holdes på riktig nivå under turen). Etterfylling av olje, bruk delsyntetisk olje for turbo diesel motor.

Ved tanking benyttes kun vanlig diesel (ikke bio- diesel eller bensin).

Viktig:

Ikke oppbevar sterkt luktende varer, for eksempel fisk, i kjøl/fryseskap eller andre steder i bilen. Ved evt. luktproblemer kan leietager bli erstatningsansvarlig. Kjøleskapet kan måtte byttes.

Rydding, vasking, tømming kan om ønskelig ordnes av utleier etter avtale.

Se prisliste